Pages

Jumat, 03 Mei 2013

PROGRAM SEMESTER


PROGRAM SEMESTER

Nama Sekolah              : SDN 3 Karang Bongkot
Mata Pelajaran             : Agama Islam
Kelas / Semester          : I (Satu) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Al Qur’an
6.       Menghafal Al Qur’an surat-surat pendek pilihan

6.1    Menghafal QS Al-Kautsar dengan lancar
6.2    Menghafal QS An-Nashr dengan lancar
6.3    Menghafal QS Al-‘Ashr dengan lancarAqidah
7.        Mengenal dua kalimat syahadat

7.1  Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul
7.2  Menghafal dua kalimat syahadat
7.3  Mengartikan dua kalimat syahadatAkhlak
8.        Membiasakan perilaku terpuji

8.1  Menampilkan perilaku rajin
8.2  Menampilkan perilaku tolong-menolong
8.3  Menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua
8.4  Menampilkan adab makan dan minum
8.5  Menampilkan adab belajarFiqih
9.        Membiasakan bersuci (thaharah) 

9.1  Menyebutkan tata cara berwudlu
9.2  Mempraktekkan tata cara berwudlu              


Mengetahui,
Kepala SDN 3 Karang BongkotHJ. BAIQ SRIJALI, S.Pd
NIP. 19681231198708 2 002

       Karang Bongkot,0 7 Januari 2013

Guru Mata Pelajaran PAI
H. TARMIZI, S.PdI
NIP. 19681231200801 1 113

PROGRAM SEMESTER


Nama Sekolah              : S SDN 3 Karang Bongkot
Mata Pelajaran             : Agama Islam
Kelas / Semester          : II (Dua) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Al Qur’an
6. Membaca Al Qur’an surat pendek pilihan

6.1  Membaca huruf hijaiyah bersambung
6.2  Menulis huruf hijaiyah bersambungAqidah
7. Mengenal Asmaul Husna

7.1    Menyebutkan lima dari Asmaul Husna
7.2    Mengartikan lima dari Asmaul HusnaAkhlak
8. Membiasakan perilaku terpuji

8.1  Mencontohkan perilaku hormat dan santun kepada guru
8.2  Menampilkan perilaku sopan dan santun kepada tetanggaFiqih
9. Membiasakan shalat secara tertib

9.1  Mencontoh gerakan shalat
9.2    Mempraktekkan shalat secara tertib              

Mengetahui,
Kepala SDN 3 Karang BongkotHJ. BAIQ SRIJALI, S.Pd
NIP. 19681231198708 2 002

       Karang Bongkot,0 7 Januari 2013

Guru Mata Pelajaran PAI
H. TARMIZI, S.PdI
NIP. 19681231200801 1 113


PROGRAM SEMESTER


Nama Sekolah              : SDN 3 Karang Bongkot
Mata Pelajaran             : Agama Islam
Kelas / Semester          : III (Tiga) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Al Qur’an
5. Mengenal ayat-ayat Al Qur’an

5.1  Membaca huruf  Al Qur’an
5.2  Menulis huruf Al Qur’anAqidah
6. Mengenal sifat mustahil Allah

6.1  Menyebutkan sifat mustahil Allah SWT
6.2  Mengartikan sifat mustahil Allah SWTAkhlak
7. Membiasakan perilaku terpuji

7.1  Menampilkan perilaku setia kawan
7.2  Menampilkan perilaku kerja keras
7.3  Menampilkan perilaku penyayang terhadap hewan
7.4    Menampilkan perilaku penyayang terhadap lingkunganFiqih
8. Melakukan shalat fardhu

8.1  Menyebutkan shalat fardhu
8.2    Mempraktikkan shalat fardhu              

Mengetahui,
Kepala SDN 3 Karang BongkotHJ. BAIQ SRIJALI, S.Pd
NIP. 19681231198708 2 002

       Karang Bongkot,0 7 Januari 2013

Guru Mata Pelajaran PAI
H. TARMIZI, S.PdI
NIP. 19681231200801 1 113PROGRAM SEMESTERNama Sekolah              : SDN 3 Karang Bongkot
Mata Pelajaran             : Agama Islam
Kelas / Semester          : IV (Empat) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Al Qur’an
6.  Membaca surat-surat Al Qur’an

6.1  Membaca QS Al-Kautsar dengan lancar
6.2  Membaca QS An-Nashr dengan lancar
6.3  Membaca QS Al-‘Ashr dengan lancarAqidah
7.  Mengenal Malaikat dan tugasnya

7.1  Menjelaskan pengertian Malaikat
7.2  Menyebutkan nama-nama Malaikat
7.3  Menyebutkan tugas-tugas MalaikatTarikh
8.  Menceritakan kisah Nabi

8.1  Menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS
8.2  Menceritakan kisah Nabi Ismail ASAkhlak
9. Membiasakan perilaku terpuji

9.1  Meneladani perilaku Nabi Ibrahim AS
9.2  Meneladani Nabi Ismail ASFiqih
10.  Melaksanakan dzikir dan do’a

10.1  Melakukan dzikir setelah shalat
10.2  Membaca do’a setelah shalat              

Mengetahui,
Kepala SDN 3 Karang BongkotHJ. BAIQ SRIJALI, S.Pd
NIP. 19681231198708 2 002

       Karang Bongkot,0 7 Januari 2013

Guru Mata Pelajaran PAI
H. TARMIZI, S.PdI
NIP. 19681231200801 1 113PROGRAM SEMESTER


Nama Sekolah              : SDN 3 Karang Bongkot
Mata Pelajaran             : Agama Islam
Kelas / Semester          : V (Lima) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Al Qur’an
6. Mengartikan Al Quran Surat pendek pilihan

6.1  Membaca QS Al-Maun dan Al-Fiil
6.2  Mengartikan QS Al-Maun dan Al-FiilAqidah
7. Mengenal Rasul- Rasul Allah SWT

7.1  Menyebutkan nama-nama Rasul Allah SWT
7.2  Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi  dari para Rasul
7.3  Membedakan Nabi dan RasulTarikh
8.  Menceritakan kisah Sahabat Nabi

8.1  Menceritakan kisah Khalifah Abubakar RA
8.2  Menceritakan kisah Umar bin Khattab RAAkhlak
9.  Membiasakan perilaku terpuji

9.1  Meneladani perilaku Khalifah Abubakar RA
9.2  Meneladani perilaku Umar bin Khattab RAFiqih
10. Mengenal puasa wajib

10.1    Menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa Ramadhan
10.2     Menyebutkan hikmah puasa              

Mengetahui,
Kepala SDN 3 Karang BongkotHJ. BAIQ SRIJALI, S.Pd
NIP. 19681231198708 2 002

       Karang Bongkot,0 7 Januari 2013

Guru Mata Pelajaran PAI
H. TARMIZI, S.PdI
NIP. 19681231200801 1 113PROGRAM SEMESTER


Nama Sekolah              : SDN 3 Karang Bongkot
Mata Pelajaran             : Agama Islam
Kelas / Semester          : VI (Enam) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Al Qur’an
6.  MengartikanAl Quran Ayat-ayat pilihan


6.1  Membaca QS Al-Maidah ayat 3 dan Al-Hujurat ayat 13
6.2  Mengartikan QS Al-Maidah ayat 3 dan Al-Hujurat ayat 13Aqidah
7. Meyakini adanya Qadha dan Qadar

7.1  Menunjukkan contoh-contoh Qadha dan Qadar
7.2  Menunjukkan keyakinan terhadap Qadha dan QadarTarikh
8. Menceritakan kisah kaum Muhajirin dan kaum Anshar

8.1  Menceritakan perjuangan kaum Muhajirin
8.2  Menceritakan perjuangan kaum AnsharAkhlak
9. Membiasakan perilaku terpuji

9.1  Meneladani perilaku kegigihan perjuangan kaum Muhajirin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan peserta didik
9.2  Meneladani perilaku tolong-menolong kaum Anshar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan peserta didikFiqih
10. Mengetahui kewajiban zakat

10.1 Menyebutkan macam-macam zakat
10.2 Menyebutkan ketentuan zakat fitrah              

Mengetahui,
Kepala SDN 3 Karang BongkotHJ. BAIQ SRIJALI, S.Pd
NIP. 19681231198708 2 002

       Karang Bongkot,0 7 Januari 2013

Guru Mata Pelajaran PAI
H. TARMIZI, S.PdI
NIP. 19681231200801 1 113

0 komentar:

Posting Komentar